Icon Group

การให้ความรู้ในอนาคต

Icon Group บริการให้คำปรึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะจัดหาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดและคอยให้ความช่วยเหลือในการจัดหลักสูตรในแบบที่คุ้มทุน ซึ่งเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีการควบคุมแนวทางหลักสูตรภาษาอังกฤษของตนเอง

                Icon Group จะใช้ประสบการณ์การสอนในประเทศไทยกว่า 20 ปี และใช้กลยุทธ์ด้านความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนไทย ซึ่งมี 3 ด้าน :

การสรรหาอาจารย์

การฝึกอบรมอาจารย์

ทรัพยากรอาจารย์

เมื่อเราพบอาจารย์ของคุณ เราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้น พวกเราพร้อมเสมอสำหรับการให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาอาจารย์ แม้แต่การเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองเพื่ออธิบายกระบวนการและหลักสูตรแก่ผู้ปกครอง

ดูวีดีโอ

ทำความรู้จักกับ Icon Group เพิ่มเติม

Play Video

▲ การรับประกัน การทดแทนอาจารย์
เราจะทดแทนอาจารย์ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามตลอดปีการศึกษา

การคัดเลือกและการสรรหา

Icon Group จะช่วยคัดเลือกและสรรหาบุคลากรอาจารย์ให้แก่หลักสูตรของคุณ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยต่อตำแหน่งการสอนในแต่ละภาคเรียน อาจารย์จะร่วมงานกับทางโรงเรียนโดยตรง แต่ Icon จะบรรจุตำแหน่งการสอนตลอดทั้งปีการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากอาจารย์ลาออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม

Click Here to learn more about our teacher screening and recruitment services.

การฝึกอบรมและการสังเกตการณ์

เราเข้าใจว่าไม่ใช่อาจารย์ทุกคนที่มีทักษะและประสบการณ์ที่เหมือนกัน เราพร้อมเสมอที่จะพูดคุยกับอาจารย์ของคุณ

Icon พร้อมเสมอสำหรับการเยี่ยมเยียนโรงเรียน การให้คำปรึกษากับอาจารย์ และการให้คำแนะนำหรือแนะนำวิธีการพัฒนาตนเองเพิ่มเติม และทางเลือกในการฝึกอบรม

Icon Group จะคอยช่วยเหลืออาจารย์ของคุณอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เราจัดการสังเกตการณ์อาจารย์อย่างน้อย หนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์

การฝึกอบรมเพื่อช่วยให้อาจารย์เตรียมพร้อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อาจารย์ใหม่ทุกท่านจะผ่านหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับทักษะการสอนที่มีประโยชน์เพื่อรับรองว่าพวกเขาได้เตรียมพร้อมสำหรับการสอนในประเทศไทย

ทรัพยากรและเทคโนโลยี

โรงเรียนสามารถเลือกที่จะใช้หนังสือของทางโรงเรียนเองหรือจะใช้ทรัพยากรดิจิทัลที่ทันสมัยและเอกสารสิ่งพิมพ์ของทาง Icon

Icon Educate บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนของคุณในรูปแบบที่ทันสมัยเหมาะสมกับทศวรรษที่ 21 ด้วยค่าใช้จ่ายน้อยนิด เฉลี่ยเพียง 1 บาท/วัน 

ใช้ทรัพยากรไอคอน

Icon Educate App ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ด้วยการใช้กระดานอัจฉริยะ (interactive whiteboard), หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (eBooks), แบบทดสอบ, วีดิโอและอื่น ๆ ทั้งนี้ หนังสือแบบฝึกหัดที่สั่งพิมพ์นั้นจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการพิมพ์เพื่อใช้ในห้องเรียน

ใช้ทรัพยากรของโรงเรียน

ใช้โปรแกรม Icon Educate ในห้องเรียนร่วมกับหนังสือเรียนและทรัพยากรการสอนเดิมของทางโรงเรียนที่มีอยู่ Icon จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สำหรับหลักสูตรของคุณโดยใช้โปรแกรม PowerPoint, วีดิโอ และทรัพยากรอื่น ๆ

2 ทางเลือกในห้องเรียน : iPad ของอาจารย์และนักเรียน หรือ iPad ของอาจารย์เท่านั้น

Our partners

ได้รับการติดต่อ

มีคำถามหรือต้องการพูดคุย? ส่งข้อความถึงเราและเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!

 • สำนักงานใหญ่:
  64/3 Moo 1 Saothong, Bangpahan, Ayutthaya 13220
  +66(0)35-050-595
 • Bangkok
  Phahon 19, 2nd floor
  1687/1 Phahonyothin Rd, Suite 2073 Bangkok, Thailand 10900
  +66(0)84-583-2319
 • อเมริกาเหนือ:
  712 H Street NE, Suite 1350, Washington, DC 20002
  +1(202)657-5778
 • อีเมล์:
  hr@icongroupthailand.com
 • Line ID
  IconTH
 • ชั่วโมงทำงาน:
  Mon-Fri 0900 to 1700 (GMT+7)

Digital Classroom App

Icon Educate

A digital solution combining your blended learning environment and pre-made teaching resources into a single app that brings 21st century learning to the classroom.
Learn More

Teacher Recruitment

Icon Recruit

A full-service recruitment company assisting schools with their teacher recruitment, on-boarding, and training needs.
Learn More

Teacher Training Online

Icon Teacher Training

A teacher training platform for on-demand teacher development and training to maximize teacher satisfaction and learning engagement.
Learn More

ESL TEFL TESOL Websites

The TESall Group

A group of ESL TEFL TESOL websites for the worldwide English teaching community to share teaching jobs, teacher training, and more.
Learn More
Top